Công tác Tuyển dụng đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn Nhân tài tại Công ty. Tuy nhiên đa phần hiện nay các Công ty đều đi theo một lối mòn:

TUYỂN ->PHỎNG VẤN -> NHẬN VIỆC -> ĐÀO TẠO -> NGHỈ VIỆC -> TUYỂN 

Liên tục xoay vòng tuyển nhân viên nhưng rất ít Công ty tìm ra lý do vì sao lại tuyển dụng liên tục như vây nhưng người thì lại không có. Bản thân các nhà Tuyển dụng cũng không hiểu rõ nhnhững bất cập/ lỗi xảy ra ở đâu để kịp thời chỉnh sửa.

Nguyên nhân khiến việc tuyển dụng chưa hiệu quả: