Báo cáo thị trường tuyển dụng nửa đầu năm 2017

0
5385
Báo cáo thị trường tuyển dụng nửa đầu năm 2017

Báo cáo này thể hiện kết quả phân tích dữ liệu đăng tuyển và ứng tuyển trên VietnamWorks.com từ 01/01/2017 đến 30/06/2017.
Dữ liệu trong báo cáo này là dữ liệu gốc đã được xử lý và thể hiện lại dưới dạng chỉ số để đảm bảo tính bảo mật thông tin. Cụ thể, quý I/2013 được lấy làm dữ liệu mốc. Dữ liệu gốc sẽ được chia cho dữ liệu mốc để thể hiện thành dạng chỉ số.
Các dữ liệu không tính được dưới dạng chỉ  số sẽ được thể hiện dưới dạng biểu đồ không có số liệu để đảm bảo tính bảo mật thông tin.

 

 

 

 

 

Theo VietnamWork.com

Tải bản Full: Tại ĐÂY