Bằng Đại học không còn là con đường duy nhất giúp bạn đặt chân vào các công ty hàng đầu như Apple.