Xây dựng và thay đổi Văn hóa doanh nghiệp.  Trong những năm gần đây, chúng đã và đang được nghe nhắc nhiều về văn hóa doanh nghiệp. Đã có những cuộc tranh luận giữa các nhà nghiên cứu về việc có tồn tại văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp hay không. Bản thân tôi cho rằng đã tồn tại một tổ chức, thì ở đó có một “nền văn hóa” riêng, vấn đề là nền văn hóa đó mạnh yếu hay nói cách khác “sức mạnh” của nó như thế nào mà thôi.

Nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp, chúng ta không thể nào bỏ qua phạm trụ văn hóa, cái mà chúng ta đang nhắc đến hàng ngày, đã được các nhà nghiên cứu kiểm chứng. Mục đích của nghiên cứu về văn hóa là trên cơ sở đó chúng ta sẽ xây dựng được đầy đủ các thành tố, cũng như mối quan hệ giữa văn hóa nói chung và văn hóa doanh nghiệp nói riêng.

HRC Việt Nam dành tặng các bạn bộ tài liệu: 

“XÂY DỰNG VÀ THAY ĐỔI VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP”

Bộ tài liệu gồm 3 phần: 

1 Phần I – Tìm hiểu về văn hoá
1.1 Khái niệm văn hoá
1.2 Các yếu tố văn hoá
1.3 Các tính chất của văn hoá
1.4 Nhận diện văn hoá
1.5 Đặc điểm của văn hoá và con người Việt nam
1.5.1 Một số yếu tố của lịnh sử ảnh hưởng đế văn hoá Việt nam
1.5.2 Ưu và nhược điểm của người Việt nam
1.6 So sánh phong cách ứng xử phương đông và phương tây
2 Phần II – Văn hoá doanh nghiệp

2.1 Khái niệm Văn hoá doanh nghiệp

20 2.2 Đặc điểm văn hoá doanh nghiệp
2.3 Chủ thể của văn hoá Doanh nghiệp
2.4 Văn hoá Doanh nhân
2.4.1 Doanh nhân là gì
2.4.2 Văn hóa doanh nhân
2.4.3 Tính cách, đặc điểm của doanh nhân?
2.4.4 Thực trạng doanh nhân Việt nam
2.4.5 Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nhân
2.5 Yếu tố cấu thành của văn hoá DN
2.6 Văn hoá DN với các kiểu văn hoá khác
2.7 Giới thiệu văn hoá doanh nghiệp của một số tổ chức
2.8 Vai trò của văn hoá doanh nghiệp
3 Xây dựng, duy trì và phát triển VHDN
3.1 Các rào cản đối với quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp:
3.2 Quản trị quá trình thay đổi VHDN
3.3 Họach định xây dựng VHDN
3.4 Thực thi quá trình xây dựng VHDN
3.5 Duy trì và phát triển VHDN
3.6 Ví dụ xây dựng văn hóa doanh nghiệp
3 Phần III.  PHỤ LỤC

Tác giá: Ngô Quang Thuật

Tải tại đây

Hy vong bộ tài liệu này giúp ích được cho mọi người trong việc Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp.