VĂN HÓA GIAO TIẾP ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞ

Văn hoá giao tiếp của người Việt Nam bao gồm những đặc điểm sau:

 • Vừa cởi mở, vừa rụt rè;
 • Xử sự nặng nề về tình cảm hơn là lý trí;
 • Trọng danh dự thái quá tới mức trở thành một bệnh sĩ diện hão; · Giữ ý trong giao tiếp;
 • Thiếu tính quyết đoán.

Bắt nguồn từ “Văn minh lúa nước” bao đời nay, những phẩm chất nổi trội về văn hoá trong con người Việt Nam là:

 • Khả năng đối phó rất linh hoạt với mọi tình thế và lối ứng xử mềm dẻo;
 • Tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng để tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn, thử thách;
 • Giản dị, chất phác, ưa đơn giản, ghét cầu kỳ xa hoa;
 • Tấm lòng rộng mở và giàu cảm xúc lãng mạn;
 • Cần cù, chịu thương, chịu khó, giỏi chịu đựng gian khổ;
 • Trọng tuổi tác, trọng người già (Lão quyền);
 • Tập tính hạch toán kém, không quen lường tính xa;
 • Tác phong tuỳ tiện, kỷ luật không chặt chẽ;
 • Tâm lý bình quân chủ nghĩa;
 • Nhân ái, vị tha và rộng lượng;
 • Nặng tình nhẹ lý, chín bỏ làm mười (cơ sở chủ nghĩa dân tộc – một người làm quan cả họ được nhờ);
 • Tâm lý sống lâu lên lão làng, đề cao chủ nghĩa kinh nghiệm;
 • Tư tưởng bảo thủ, đóng cửa, tự thu xếp mọi việc, không cầu thị.

HRC Việt Nam gửi bạn bộ tài liệu hướng dẫn giao tiếp nơi công sở:

1 . Nghi thức nơi công sở

 • Trang phục
 • Công cụ giao tiếp phi ngôn ngữ
 • Danh thiếp
 • Cử chỉ, điệu bộ, nét mặt
 • Tặng quà

2. Nghi thức lời nói nơi công sở

3. Giao tiếp với nhân viên mới

4. Văn hóa giao tiếp điện thoại nơi công sở

Tải tại đây