Bộ tài liệu Biểu mẫu & Quy chế Công ty BK Computer (Quy mô 200) bao gồm:

 1. Bản cam kết làm việc tại Công ty
 2. Bản cam kết đạt doanh số
 3. Biên bản bàn giao công việc
 4. Biểu mẫu đơn bảo lãnh
 5. Biểu mẫu giấy cam kết
 6. Biểu mẫu giấy xác nhận
 7. Từ điển năng lực
 8. Biểu mẫu lý lịch
 9. Chính sách bán hàng
 10. Giấy biên nhận giữ bằng
 11. Hướng dẫn đánh giá nhân viên
 12. Khảo sát đào tạo
 13. Mẫu bảng chấm công
 14. Mẫu xin nghỉ phép
 15. Nội quy
 16. Quy chế lương
 17. Quy chế lương bảo vệ
 18. Sổ tay kiến thức ngành
 19. Sổ tay nhân viên 2014
 20. Nội quy Công ty 2015

HRC Việt Nam dành tặng các bạn.

Tải tại đây