Tặng các bạn bộ tài liệu Đào tạo Full của VNP GROUP (Vatgia.com)

Bộ tài liệu bao gồm:

  1. Khóa học_DÀNH CHO NHÂN VIÊN MỚI – Học viện VNP University
  2. Khóa học_A01_ Thị trường TMĐT và hệ sinh thái VNP – Học viện VNP University
  3. Khóa học_Facebook Ads
  4. Khóa học_Google Ads
  5. Khóa học_Hướng dẫn sử dụng Email chuyên nghiệp- Học viện VNP University
  6. Khóa học_Kỹ năng SALES ADS – Học viện VNP University
  7. Khóa học_Thương hiệu cá nhân – Học viện VNP University
  8. Sổ tay nhân viên – Học viện VNP University

Full bộ tài liệu Đào tạo VNP