Gửi tặng các bạn Quy trình Full các phòng ban tại Công ty Dược Thái Dương An quy mô nhân sự 500 :

Bộ quy trình bao gồm:

 1. Quy trình đào tạo
 2. Nội quy Công ty
 3. Mô tả công việc Telesale
 4. Quy trình làm việc Phòng Telesale
 5. Quy trình tính lương & thanh toán
 6. Mẫu đơn xin nghỉ phép
 7. Quy trình Tuyển dụng
 8. Kế hoạch Tuyển dụng
 9. Quy định xin nghỉ việc
 10. Tiêu chuẩn xét thăng chức Trưởng phòng kinh doanh
 11. Tiêu chuẩn xét thăng chức Giám đốc Kinh Doanh
 12. Tiêu chuẩn xét thăng chức Giám đốc Chi nhánh
 13. Nội quy Marketing
 14. Văn hóa Marketing
 15. Nội dung nhân viên thử việc Marketing

Các bạn tham khảo nhé:

Link tải: Tại đây