kpi-danh-gia-phong-ban-trong-doanh-nghiep

KPI – Key Performance Indicators, là một hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân.

 1. KPI về đánh giá hiệu quả nhân sự
 • KPI đánh giá về lương
 • KPI đánh giá về tuyển dụng
 • KPI đánh giá về an toàn lao động.
 • KPI đánh giá hiệu quả đào tạo
 • KPI đánh giá hiệu quả công việc
 • KPI đánh giá hiệu quả giờ làm việc
 • KPI đánh giá về lòng trung thành
 • KPI đánh giá hiệu quả năng suất nguồn nhân lực
 • KPI đánh giá hiệu quả hoạt động cải tiến
 • KPI về đánh giá nguồn nhân lực
 1. KPI về đánh giá hiệu quả marketing
 • KPI đánh giá hiệu quả quảng cáo
 • KPI đánh giá hiệu quả khuyến mãi
 • KPI đánh giá hiệu quả pr
 • KPI đánh giá hiệu quả internet marketing
 1. KPI về đánh giá hiệu quả bán hàng
 • KPI đánh giá hiệu quả tiếp xúc qua điện thoại
 • KPI đánh giá hiệu quả sale rep (nhân viên KD)
 • KPI đánh giá hiệu quả cửa hàng
 • KPI đánh giá hiệu quả chăm sóc khách hàng
 • KPI đánh giá về lòng trung thành
 • KPI đánh giá sự phàn nàn khách hàng
 • KPI đánh giá về thị phần
 • KPI đánh giá sự thoả mãn khách hàng
 • KPI đánh giá khách hàng
 1. KPI về tài chính kế toán
 • KPI đánh giá khả năng thanh toán
 • KPI về quản lý nguồn vốn
 • KPI đánh giá về lợi nhuận
 • KPI đánh giá hiệu quả đầu tư
 1. KPI về cung ứng
 • KPI đánh giá về vận chuyển
 • KPI đánh giá về giao hàng
 • KPI đánh giá về hoạt động cun ứng khác
 1. KPI về sản xuất chất lượng
 • KPI về sản phẩm lỗi
 • KPI về quản lý nguyên vật liệu
 • KPI về quản lý đơn hàng
 • KPI về năng suất
 • KPI về bảo trì

MỜI CÁC BẠN TẢI TẠI ĐÂY