tai-lieu-mo-ta-phong-ban

Chia sẻ cho các bạn yêu nghề nhân sự Tài liệu mô tả công việc các phòng ban bao gồm:

 1. Giám đốc Điều hành
 2. Giám đốc Kinh doanh
 3. Giám đốc Marketing
 4. Giám đốc Nhân sự
 5. Giám đốc Tài chính
 6. Kế toán sản xuất
 7. Nhân vệ bảo vệ
 8. Nhân viên captain
 9. Nhân viên IT- bảo trì
 10. Nhân viên nhân sự
 11. Nhân viên order
 12. Nhân viên phục vụ tiệc cưới
 13. Nhân viên QC
 14. Nhân viên thủ kho
 15. Nhân viên thu ngân
 16. Phó giám đốc kinh doanh
 17. Quản lý kho
 18. Quản lý nhà hàng
 19. Trưởng bộ phận phục vụ nhà hàng
 20. Trưởng phòng kinh doanh

 

Toàn bộ có 20 bản mô tả công việc ở nhiều vị trí khác nhau. Mỗi linh vực đều có những yêu cầu khác nhau về Bằng cấp, trình đồ, kinh nghiệm nên Tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn nên sửa đổi sao cho phù hợp với Doanh nghiệp của mình

Tải tại đây

Nguồn: Sưu tập