biểu mẫu hành chính nhân sự

Biểu mẫu hành chính nhân sự đóng vai trò quan trọng giúp sức cho bộ phận Hành chính có thể đảm bảo kết quả làm việc tốt nhất cũng như đem lại hiệu quả cho Công ty.

biểu mẫu hành chính nhân sự

Có thể nói quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt bởi đó chính là quản trị con người trong một tập thể, một doanh nghiệp.

Nhắc đến sự thành công của một doanh nghiệp, người ta thường nhắc tới vai trò của nguồn lực con người, trước cả nguồn vốn, tài chính… Điều đó khẳng định tâm quan trọng của công việc quản trị nhân sự, quản lý nguồn lực công ty, quản lý các nhân viên và các cán bộ khác trong doanh nghiệp.

Do đó, nhân sự hay nguồn lao động trong doanh nghiệp có vai trò hết sức to lớn và là yếu tố đặc biệt quan trọng quá trình hoạt động và sáng tạo của tổ chức. Và điều tất yếu để duy trì và đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp thì hoạt động quản lý hành chính nhân sự phải được ưu tiên hàng đầu.

Để đảm bảo được các hoạt động hành chính của Công ty diễn ra xuyên suốt Bộ phận hành chính cần có các biểu mẫu để hoàn thành công việc do đó HRC Việt Nam gửi tặng các bạn Bộ tài liệu tổng hợp các biểu mẫu Hành chính nhân sự

Biểu mẫu Hành chính nhân sự bao gồm:

 1. Báo cáo biến động nhân sự
 2. Biên bản bàn giao công việc
 3. Biên bản đánh giá công việc
 4. Biên bản họp xử lý khiếu nại
 5. Biên bản vi phạm kỷ luật
 6. Đơn khiếu nại tố cáo
 7. Đơn nghỉ việc
 8. Giấy đề nghị tăng lương
 9. Giấy đề nghị đi công tác
 10. Giấy giới thiệu
 11. Bảng xác nhận công tác
 12. Đơn xin nghỉ hưởng trợ cấp 1 lần
 13. Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác
 14. Nội quy Công ty
 15. Phiếu bổ nhiệm cán bộ
 16. Phiếu đánh giá cán bộ
 17. Phiếu đều xuất thăng chức
 18. Quy chế bổ nhiệm
 19. Quy chế khen thưởng
 20. Quyết định xử lý khiếu nại tố cáo
 21. Quy trình nghỉ phép
 22. Quy trình tính lương
 23. Sổ theo dõi khen thưởng
 24. Sổ theo dõi khiếu nại

TẢI TẠI đây

Ngoài ra còn nhiều Biểu mẫu Hành chính nhân sự Tổng hợp khác. Mời các bạn xem thêm trên các bài đăng tại Website