5S là nền tảng cơ bản để thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng xuất phát từ quan điểm nếu làm việc trong một môi trường lành mạnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện lợi thì tinh thần sẽ thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ cao hơn và có điều kiện để việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả hơn.

  1. Khái niệm
5S Định nghĩa Yêu cầu
S1 Sàng lọc (Clearing-up) Phân loại những thứ cần thiết và không cần thiết

 Loại bỏ những thứ không cần thiết

S2 Sắp xếp (Organizing) Sắp xếp đúng vật, đúng chỗ, và có đánh số ký hiệu

Dễ tìm, dễ thấy.

S3 Sạch sẽ (Cleaning) Giữ gìn nơi làm việc, thiết bị, dụng cụ luôn sạch sẽ.
S4 Săn sóc  (Standardizing) Duy trì 3S (Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ) mọi lúc mọi nơi
S5 Sẵn sàng (Sustain)  Rèn luyện việc tuân thủ 3S một cách tự giác, tự nguyện

5S là một phương pháp rất hiệu quả để huy động con người, cải tiến môi trường làm việc và nâng cao năng suất của doanh nghiệp, mục tiêu chính của chương trình 5S bao gồm:
+ Xây dựng ý thức cải tiến cho mọi người tại nơi làm việc; xây dựng tinh thần đồng đội giữa mọi người; phát triển vai trò lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý thông qua các hoạt động thực tế; xây dựng cơ sở để đưa vào các kỹ thuật cải tiến.

2/ Ý nghĩa của hoạt động 5S

5S là một chương trình nâng cao năng suất rất phổ biến ở Nhật Bản và dần dần trở nên phổ biến ở nhiều nước khác, hiện nay ở Việt Nam không những doanh nghiệp mà một số đơn vị hành chính sử dụng công cụ 5S cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tốt hơn 5S xuất phát từ nhu cầu:

– Đảm bảo sức khoẻ của nhân viên
– Dễ dàng, thuận lợi, tiết kiệm thời gian trong quá trình làm việc
– Tạo tinh thần và bầu không khí làm việc cởi mở
– Nâng cao chất lượng cuộc sống
– Nâng cao năng suất
Bắt nguồn từ truyền thống của Nhật Bản, ở mọi nơi, trong mọi công việc, người Nhật luôn cố gắng khơi dậy ý thức trách nhiệm, tự nguyện, tính tự giác của người thực hiện các công việc đó. Người Nhật luôn cố gắng khơi dậy ý thức trách nhiệm, tự nguyện, tính tự giác của người thực hiện các công việc đó. Người Nhật luôn tìm cách sao cho người công nhân thực sự gắn bó với công việc của mình. Ví dụ, trong phân xường, người quản lý sẽ cố gắng khơi dậy ý thức trong người công nhân đây là “công việc của tôi”, “chỗ làm việc của tôi”, “máy móc của tôi”. Từ đó người lao động sẽ dễ dàng chấp nhận chăm sóc “chiếc máy của mình”, “chỗ làm việc của mình” và cố gắng để hoàn thành “công việc của mình” một cách tốt nhất.

3/ Lợi ích của 5S:

* Nơi làm việc trở nên sạch sẽ và ngăn nắp hơn.
* Tăng cường phát huy sáng kiến cải tiến
* Mọi người trở nên có kỷ luật hơn.
* Các điều kiện hỗ trợ luôn sẵn sàng cho công việc
* Chỗ làm việc trở nên thuận tiện và an toàn hơn.
* Cán bộ công nhân viên tự hào về nơi làm việc sạch sẽ và ngăn nắp
của mình.
* Đem lại nhiều cơ hội kinh doanh hơn.
Thực hiện tốt 5S sẽ đóng góp cho các yếu tố PQCDSM:
* Cải tiến Năng suất (P – Productivity)
* Nâng cao Chất lượng (Q – Quality)
* Giảm chi phí (C – Cost)
* Giao hàng đúng hạn (D – Delivery)
* Đảm bảo an toàn (S – Safety)
* Nâng cao tinh thần (M – Morale)
Khi thực hiện 5S thành công trong công ty, 5S sẽ đưa lại sự thay đổi kỳ diệu. Những thứ không cần thiết sẽ được loại bỏ khỏi nơi làm việc, những vật dụng cần thiết được xếp ngăn nắp, gọn gàng, đặt ở những vị trí thuận tiện cho người sử dụng, máy móc thiết bị trở nên sạch sẽ, được bảo dưỡng, bảo quản. Từ các hoạt động 5S sẽ nâng cao tinh thần tập thể, khuyến khích sự hoà đồng của mọi người, qua đó người làm việc sẽ có thái độ tích cực hơn, có trách nhiệm và ý thức hơn với công việc.

HRC Việt Nam gửi bạn Tài liệu 5S (File Powerpoint) 

Tải tại ĐÂY