Hoạch định và lập kế hoạch nguồn nhân lực

Hoạch địch và lập kế hoạch đào tạo Nguồn nhân lực giúp cho tổ chức xác định rõ khoảng cách giữa hiện tại và định hướng tương lai về nhu cầu nhân lực của tổ chức; chủ động thấy trước được các khó khăn và tìm các biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực. Đồng thời, hoạch định nguồn nhân lực giúp cho tổ chức thấy rõ hơn những hạn chế và cơ hội của nguồn tài sản nhân lực mà tổ chức hiện có.

Các doanh nghiệp tại Việt Nam đang gặp khó khăn trong triển khai các kế hoạch đào tạo nhân sự mới và lâu năm, bởi vì đội ngũ về quản lý đào tạo nhân lực vẫn chưa hiểu hết về vai trò của một kế hoạch đào tạo nhân viên nội bộ. Xa hơn là họ chưa hiểu rõ về khái niệm đào tạo nhân sự,cách xây dựng quy trình đào tạo nội bộ chất lượng thế nào.

7 vai trò chính của một kế hoạch đào tạo nhân sự

1/ Đáp ứng các mục tiêu chiến lược, các kế hoạch phát triển kinh doanh của một doanh nghiệp ngắn hạn & dài hạn.

2/ Xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn giỏi, đáp ứng nhu cầu ổn định đội ngũ nhân viên lâu dài, giữ chân và phát triển sự nghiệp cho nhân viên trong doanh nghiệp.

3/ Giải quyết các vấn đề mâu thuẫn, các sự kiện phát sinh tiêu cực trong doanh nghiệp, xảy ra trong quá trình đào tạo và phát triển nhân lực. Giải quyết các vấn đề xung đột nội bộ giữa các nhân viên, giữa nhân viên với ban điều hành doanh nghiệp, và giữa nhân viên với công đoàn và các cấp lãnh đạo.

4/ Kế hoạch đào tạo nhân sự tốt giúp cho nhân sự phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Các khóa đào tạo nội bộ còn được coi là một đãi ngộ dành cho nhân viên có cống hiến cho doanh nghiệp. Nó giúp nhân viên có sự thăng tiến nhanh cả về cấp bậc lẫn lương bổng. Nó còn giúp cho doanh nghiệp có thể đề ra các chính sách quản lý nhân lực tốt hơn với các đãi ngộ thu hút nhân lực làm việc.

“Con người gánh vác trọng trách càng sớm thì sự tiến bộ càng lớn”, theo Ông Mitshuto Shimio.

5/ Doanh nghiệp xây dựng được một đội ngũ nhân viên tinh anh trong doanh nghiệp. Xây dựng đội ngũ nhân viên tinh anh, đồng nghĩa với đáp ứng các vị trí cần thiết kế cận, để thay máu cho các nhân sự cũ, chuẩn bị về hưu,… Đào tạo nhân sự giúp nhân viên chuẩn bị được các kỹ năng cần thiết, và tinh thần vững vàng để đảm nhận các vị trí cao hơn trong doanh nghiệp.

6/ Thúc đẩy sự thỏa mãn và yêu cầu được đào tạo chuyên môn của mỗi nhân viên khi nhận việc. Khi một nhân viên được trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết để làm việc, sẽ tạo động lực làm việc hiệu quả hơn, tạo ra các kết quả như mong đợi. Khi công việc đạt hiệu suất cao hơn, nó thúc đẩy cơ hội được thăng tiến cao hơn. Nó kích thích nhân viên phát huy được đầy đủ các khả năng và tiềm lực nội tại.

7/ Đào tạo nhân sự được coi là phương pháp hỗ trợ nhân viên thực hiện công việc của mình tốt hơn. Nó xảy ra khi nhân viên đó đang không đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp, hoặc khi nhận một công việc hoàn toàn mới.

 HRC Việt Nam gửi tặng các bạn tài liệu Hoạch địch & kế hoạch đào tạo Nguồn nhân lực bằng Powerpoint:
Tải tại ĐÂY