Tài liệu dành cho bộ phận Đào tạo hỗ trợ nhân sự tổ chức các hoạt động game show xen kẽ thời gian training về văn hóa doanh nghiệp.

Các trò chơi được chia theo danh mục phù hợp với hoàn cảnh Đào tạo:

 1. HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN
 • Vẽ tranh
 • Chia sẻ
 • Mong đợi về khóa học
 • Thứ tự trong Gia đình
 • Trao đổi một phút
 1. CÁC TRÒ CHƠI VỀ GIAO TIẾP
 • Tìm người chỉ huy
 • Điện thoại một chiều
 • Phản hồi
 • 7 Up
 • Làm theo những gì tôi nói
 1. CÁC TRÒ CHƠI VỀ QUẢN LÝ
 • Xếp hình
 1. CÁC TRÒ CHƠI VỀ QUẢN LÝ CHUYỂN ĐỔI
 • Nhận biết sự thay đổi
 1. CÁC TRÒ CHƠI LÀM VIỆC THEO NHÓM & QUẢN LÝ XUNG ĐỘT
 • Các thành phố lớn nhất thế giới năm 1990
 • Cùng học
 • Hiểu biết về người cùng nhóm
 • Tôi dưới con mắt của những người cùng nhóm
 • Tin tưởng bạn cùng nhóm
 • Vượt suối
 • Vẽ chân dung
 • Thực tế hay phỏng đoán
 1. CÁC TRÒ CHƠI THƯ GIÃN
 • Đổi chỗ
 • Mũi tên – Con thỏ – Bức tường
 • Ngồi chung ghế
 • Bưu điện
 • Nổ bóng 1
 • Nổ bóng 2
 • Chúc mừng sinh nhật
 • Đặt tên cho bạn
 • Biến hình
 • Xếp hình bằng diêm
 • Hai hình tam giác
 • Thử độ nhạy bén của bạn

TẢI TẠI ĐÂY