Hướng dẫn nghiệp vụ  báo tăng nhân sự trên phần mềm BHXH – VNPT, TS24, BKAV

Tải chi tiết file hướng dẫn tại đây

Hướng dẫn thao tác nghiệp vụ phần mềm BHXH – VNPT (Báo tăng)
5 (100%) 1 vote