Hướng dẫn nghiệp vụ  báo tăng nhân sự trên phần mềm BHXH – VNPT, TS24, BKAV

Tải chi tiết file hướng dẫn tại đây