biểu mẫu chấm công

Biểu mẫu chấm công tự động 2018 được xây dựng trên nền tảng Google Spreedsheet với nhiều chức năng giúp Bộ phận hành chính nhân sự tận dụng được tối đa sức mạnh của các hàm công thức Excel.

bieu-mau-cham-cong

Những chức năng chính của biểu mẫu chấm công:

  1. Tự động thay đổi năm tính công
  2. Tự động thay đổi thay đổi thứ/ngày/tháng chấm công (tự động nổi bật ngày chủ nhật)
  3. Phép năm được tự động tính cho từng nhân sự và thay đổi theo tháng. Cộng dồn cuối năm tính sang năm sau
  4. Đầy đủ các kí hiệu chấm công: Đi làm, Làm nửa ca, nghỉ cá nhân, ổm, thai sản,…
  5. Tự động đếm công OT (làm thêm giò ngày thường, chủ nhật, ngày lễ,…)
  6. Được lựa chọn thêm tên nhân sự theo từng tháng không cần nhập.
  7. Công thức đơn giản, dễ dùng. Nhân sự hoàn toàn có thể bổ sung thêm chức năng sao cho phù hợp với từng doanh nghiệp

Đây là bản DEMO 1.0 nên còn thiếu sót hy vọng các bạn tự sửa đổi sao cho phù hợp với doanh nghiệp.

Các bạn nhân sự vui lòng nhân bản platform để có thể sửa đổi được công thức.

TẢI VỀ DEMO tại: ĐÂY

Tài liệu được tạo bởi HRC Việt Nam