Năm 2017 là năm biến động không ngừng nghỉ của ngành Nhân sự cũng như những ngành khác tại Việt Nam, kéo theo đó là sự tăng/ giảm thu nhập của từng vị trí tùy vào sự biến động đó.

Adecco, công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn nhân sự với hơn 5000 văn phòng khắp nơi trên thế giới vừa đưa ra Báo cáo thu nhập ngành nghề Việt Nam năm 2017 [Tài liệu]:

1. Office
2. Legal
3. Finance & Accouting
4.Information
5. Technology
6. Sales, Marketing & Events
7. Engineering & Technical
8. Medical & Life Sciences

Mời các bạn Nhân sự xem tài liệu(được đính kèm bên dưới) để biết xem Vị thế & thu nhập trong ngành HR hiện tại đang ở mức độ phù hợp để từ đó đưa ra được định hướng phát triền bản thân

Tải tại ĐÂY