bai-kiem-tra-trong-tuyen-dung

Các bài kiểm tra trong tuyển dụng trong vài năm trở lại đây trở nên vô cùng phổ biến và được nhiều doanh nghiệp áp dụng.

Khái quát về bài kiểm tra trong tuyển dụng

Những bài kiểm tra tuyển dụng có thể giúp nhà tuyển dụng đánh giá được khách quan năng lực và sự phù hợp với vị trí công việc của ứng viên. Đồng thời, việc tạo ra những bài kiểm cũng giúp cho nhà tuyển dụng nhàn hơn trong việc tuyển dụng nhân tài cho công ty của mình.

 Theo khảo sát của Hiệp hội Quản lý Hoa Kỳ (American Management Association – AMA). Có 70% các doanh nghiệp sử dụng các bài kiểm tra kỹ năng chuyên môn. 46% sử dụng các bài kiểm tra tính cách. Và 41% sử dụng các loại bài kiểm tra khả năng tính toán và tư duy ngôn ngữ cơ bản.

bai-kiem-tra-trong-tuyen-dung

Ảnh: Internet

Bài kiểm tra trong tuyển dụng là gì?

Vậy bài kiểm tra trong tuyển dụng là gì? Đó là một trong những hình thức đánh giá năng lực của ứng viên được sử dụng trong quá trình tuyển dụng. Những bài kiểm tra này sẽ giúp cho nhà tuyển dụng có những cái nhìn khách quan và toàn diện hơn về ứng viên, tránh những yếu tố chủ quan tác động đến quá trình tuyển dụng. Sử dụng bài kiểm tra này giúp tuyển dụng chính xác và hiệu quả hơn.

Phân loại các bài kiểm tra tuyển dụng

Thông thường bài kiểm tra tuyển dụng thường được phân làm 2 loại. Một bài kiểm tra về kỹ năng chuyên môn công việc và một bài kiểm tra về tố chất của cá nhân người ứng tuyển.

  • Bài kiểm tra kỹ năng chuyên môn công việc. Bài kiểm tra này nhằm đánh giá về kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm của ứng viên về vị trí công việc ứng viên ứng tuyển.
  • Bài kiểm tra tố chất con người. Bài kiểm tra này nhằm đánh giá về tính cách, khả năng hòa nhập với team hay với môi trường của doanh nghiệp hay năng lực tư duy của ứng viên,…

Các bài kiểm tra phổ biến

  1. Bài kiểm tra về kiến thức chuyên môn
  2. Bài kiểm tra về những kỹ năng chuyên môn
  3. Bài kiểm tra năng lực tư duy
  4. Bài kiểm tra đánh giá tính cách
  5. Bài kiêm tra tính trung thực
  6. Bài kiểm tra khả năng làm việc nhóm
  7. Bài kiểm tra sức khỏe

Và nhiều bài kiểm tra khác nữa.

tuyen-dung-nhan-su

Ảnh: Internet

Tùy theo yêu cầu đối với công việc mà những doanh nghiệp sẽ có những bài kiểm tra khác nhau để test trình độ của ứng viên.

Tuy nhiên, cũng có nhiều yếu tố trong quá trình kiểm tra làm cho xác xuất chính xác của bài kiểm tra tuyển dụng không cao. Vì vậy, đừng chỉ đánh giá năng lực ứng viên thông qua bài kiểm tra tuyển dụng. Nhà tuyển dụng còn cần chú ý nhiều yếu tố khác để xem xét một ứng viên phù hợp với doanh nghiệp mình.