12 Tài liệu nhân sự tiếng Anh

12 Tài liệu nhân sự Tiếng anh gồm nhiều chuyên đề ở các lĩnh vực & chuyên môn khác nhau trong Nghề Nhân sự: Tuyển dụng, Hoạch định chiến lược tuyển dụng, Cách sử dụng mạng xã hội trong tuyển dụng, Tài liệu HRM, Câu hỏi trong tuyển dụng…

 1. Employee Management
 2. HRM
 3. Applicant’s Profile
 4. Applicant’s profile Apply Workshop Staffs
 5. Interviewing Questions Database
 6. Recruitment Process
 7. Building Recruiter Brand on Linkedln
 8. Hire with your Head
 9. A Practical Guide To Social Recruiting
 10. Inbound Recruiting 101: Employer Branding Tips to Hire Top Talent
 11. The Modern Recruiter’s Guide The Candidate Journey on LinkedIn
 12. How Startups Can Build a Recruiting Machine

Hy vọng bộ tài liệu này hữu ích với mọi người

Tải tại ĐÂY