Giới thiệu

HRC Việt Nam thành lập vào 28/06/2017. Tiền thân là Cộng đồng HRC Việt Nam trên SKYPE. Tuy răng mới thành lập không lâu nhưng Cộng đồng nhân sự đã có sự tham gia của hơn 130 Nhân sự trên khắp mọi miền Tổ Quốc.

 1. Mục đích hoạt động
 • Kết nối cộng đồng các bạn nhân sự tại khắp mọi miền Việt Nam
 • Chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, Tips, hội thảo nghề nhân sự (Tuyển dụng, đào tạo,…)
 • Chia sẻ CV, job,… (Không post tin tuyển dụng)
 • Tìm kiếm hỗ trợ/ giải đáp/ thắc mắc nghề Nhân sự
 • Tìm kiếm việc làm ngành nhân sự.

2. Sứ mệnh HRC Việt Nam

 • Kết nối Cồng đồng nhân sự khắp mọi miền
 • Cung cấp Thông tin/ Tài liệu nghề nhân sự cho tất cả mọi người
 • Xây dựng hệ sinh thái kết nối vòng tròn đa kênh Nhân sự (không một cộng đồng nào có): Skype -> Hệ thống Email -> Hệ thống Website -> Hệ thống Drive tài liệu -> Chia sẻ thông tin.

3. Điểm mới của HRC Việt Nam

 1. Cộng đồng nhân sự Chất lượng. Sẵn sàng chia sẻ thông tin, hỗ trợ, giúp đỡ nhau
 2. Hệ thống kết nối chat Skype 24/24
 3. Hệ thống Website hiệu quả : Http://HrcVN.com. Nơi các bạn được tin tức, tài liệu, những típ hướng dẫn tuyển dụng, hành chính,… trong nghề. Mọi người hoàn toàn có thể tự chia sẻ những thông tin hữu ích của mình lên Webiste
 4. Hệ thống Email chuyên nghiệp dành cho thành viên với đuôi : Họ và tên@HrcVN.com